Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης σύμφωνα με την ΚΥΑ 25523/2006

Δικαιολογητικά:                                                                                  

  1. Αίτηση.
  2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου 1:500.
  4. Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης, με μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων και στις πηγές προμήθειας πρώτης ύλης.
  5. Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησης τους στους χώρους.
  6. Προέγκριση χωροθέτησης της μονάδας και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες*ή ΠΠΔ
  7. Κάτοψη της εγκατάστασης και τοπογραφικό, θεωρημένα από το αρμόδιο τμήμα της πολεοδομίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται η νόμιμη χρήση του χώρου για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτός απεικονίζεται στις κατατεθειμένες κατόψεις.

     *(όπου απαιτείται) ή περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση της εγκατάστασης από την Αρμόδια Υπηρεσία.

 

Αρμόδια Υπηρεσία:
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία.
 
Π.Ε. Βοιωτίας: Λειβαδιά Φίλωνος 35 -39, τηλεφ. 22613 52100
                       Θήβα, τηλεφ. 22623 52122
                       Σχηματάρι, τηλεφ. 22620 59462
Π.Ε. Εύβοιας: Χαλκίδα Χαϊνά 93, τηλεφ. 22210 53900 & 53545
                       Αλιβέρι       τηλεφ. 22230 22493
                       Ιστιαία       τηλεφ. 22260 52412
                       Κάρυστος   τηλεφ. 22240 22251
                       Λίμνη         τηλεφ. 22270 31115
                       Ψαχνά       τηλεφ. 22280 22698
Π.Ε. Ευρυτανίας: Καρπενήσι Ζωγράφου 1, τηλεφ. 22370 80260 & 80258
Π.Ε. Φθιώτιδας: Λαμία Κραβαρίτη 1, τηλεφ. 22313 52500 & 52507
                        Αταλάντη, τηλεφ. 22330 22351
                        Σπερχειάδα, τηλεφ. 22360 43232
Π.Ε. Φωκίδας: Άμφισσα 1ο χλμ Εθν Οδού Άμφισσας – Λαμίας,  τηλεφ.  22653 52717 & 52718
                      Ευπάλιο,   τηλεφ. 26340 51260