| Print |

Άδεια εγκατάστασης- λειτουργίας Μονάδας Υποπροϊόντων

Δικαιολογητικά:                                                                                 

1.Αίτηση

Για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης

2.Όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του, της έγκρισης του από την αρμόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόμιμης εκπροσώπησής του.

3.Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1/10.000 έως 1/5.000 και γενικό σχεδιάγραμμα του οικοπέδου (κάτοψη), όπου αποτυπώνονται οι μονάδες που λειτουργούν, το είδος τους και η ύπαρξη οικισμών.

4.Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/1.000 έως 1/500, με αποτύπωση των εγκαταστάσεων, των ορίων τους, καθώς και του δικτύου αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων.

5.Σχεδιάγραμμα, σε κλίμακα 1/300 έως 1/100 ανάλογα με το μέγεθος των χώρων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.

6.Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού, των ειδικών συσκευών και οργάνων της μονάδας, με αποτύπωση της διάταξης του εξοπλισμού στον χώρο.

7.Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας με ιδιαίτερη αναφορά στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος και τη μέση ημερήσια ποσότητα της προς επεξεργασία πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.

8.Κατάλογο των προμηθευτών και του είδους της πρώτης ύλης,περιγραφή του τρόπου συλλογής και μεταφοράς της καθώς και γεωγραφική περιοχή κάλυψης.

9.Αντίγραφο, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος, της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή/και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

10.Επίσημο αντίγραφο της έγκρισης της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την κατά περίπτωσηαρμόδια υπηρεσία Υγείαςή Περιβάλλοντοςτης Περιφερειακής Ενότητας., όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11.Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12.Άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

13.Για τις μονάδες μεταποίησης των υλικών κατηγορίας 1, 2 και 3 η τεχνική περιγραφή 6 επιπρόσθετα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

 

 Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

2.Η έκθεση αυτοψίας του άρθρου 7 παρ. 4 του Π.Δ. 211.

3.Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

4.Άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5.Άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

6.Ο μηχανισμός ελέγχου των υγειονομικών κινδύνων, που βασίζεται στον εντοπισμό και στη εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)

7.Το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων.

8.Τα μέτρα για τον αποκλεισμό της εισόδου των πτηνών και τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών, των εντόμων ή άλλων παρασίτων.

9.Εάν πρόκειται για μονάδα που παράγει αποκλειστικά ζωοτροφές για ζώα που δεν συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων, σχετική έγκριση από τον επόπτη ελέγχου κυκλοφορίας ζωοτροφών της Περιφερειακής Ενότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην Κ.Υ.Α για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 1234/2003/ΕΚ της Επιτροπής.

 

Αρμόδια Υπηρεσία:
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία.
 
Π.Ε. Βοιωτίας: Λειβαδιά Φίλωνος 35 -39, τηλεφ. 22613 52100
                       Θήβα, τηλεφ. 22623 52122
                       Σχηματάρι, τηλεφ. 22620 59462
Π.Ε. Εύβοιας: Χαλκίδα Χαϊνά 93, τηλεφ. 22210 53900 & 53545
                       Αλιβέρι       τηλεφ. 22230 22493
                       Ιστιαία       τηλεφ. 22260 52412
                       Κάρυστος   τηλεφ. 22240 22251
                       Λίμνη         τηλεφ. 22270 31115
                       Ψαχνά       τηλεφ. 22280 22698
Π.Ε. Ευρυτανίας: Καρπενήσι Ζωγράφου 1, τηλεφ. 22370 80260 & 80258
Π.Ε. Φθιώτιδας: Λαμία Κραβαρίτη 1, τηλεφ. 22313 52500 & 52507
                        Αταλάντη, τηλεφ. 22330 22351
                        Σπερχειάδα, τηλεφ. 22360 43232
Π.Ε. Φωκίδας: Άμφισσα 1ο χλμ Εθν Οδού Άμφισσας – Λαμίας,  τηλεφ.  22653 52717 & 52718
                      Ευπάλιο   τηλεφ. 26340 51260