| Print |

Προδιαγραφές Καταστημάτων Γεωργικών Φαρμάκων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
1. Οι απαραίτητες προδιαγραφές των καταστημάτων λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων είναι οι
παρακάτω:
α) Το κατάστημα πρέπει να είναι ισόγειο κτίσμα με έκταση, κατ' ελάχιστον, σαράντα (40) τετραγωνικών
μέτρων.
β) Οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, το οποίο να καλύπτει όλο το χώρο και να καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος, για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και την ανανέωση του αέρα του καταστήματος. Το σύστημεξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτό οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να διαθέτουν σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα, το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμησή τους.
γ) Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις πυρασφάλειας.
δ) Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος.
ε) Επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο ή και σε άλλο χώρο διαφορετικό από την έδρα του καταστήματος, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτ. α', β' και γ'. Σε περίπτωση που η επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης άλλης Περιφερειακής Ενότητας από αυτήν της έδρας του καταστήματος (υποκατάστημα), ζητείται από την αρμόδια αρχή που υποβλήθηκε η αναγγελία, η συνδρομή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η επιπλέον επιφάνεια αποθηκευτικού χώρου.
στ) Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε χώρο διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια, ο οποίος πρέπει να κλειδώνεται και να μην είναι σε άμεση πρόσβαση με τον αγοραστή των προϊόντων. Στο χώρο αυτόν τα γεωργικά φάρμακα ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα.
ζ) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμφανές σημείο, πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών, αναγράφεται η φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-77.93.777».
η) Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα, πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται:
αα) η εμπορική ονομασία τους,
ββ) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους,
και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους.
Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».
θ) Το κατάστημα εμπορίας πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Διατηρείται φάκελος με την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4036/2012.
ι) Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει αρχεία προμήθειας και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
2. Τα καταστήματα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο και να δημοσιοποιούν τον τιμοκατάλογο των διατιθέμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων αναγράφουν στη συσκευασία τη λιανική τιμή πώλησης. Ο τρόπος αναγραφής των τιμών στον τιμοκατάλογο και επί της συσκευασίας γίνεται σύμφωνα  με τα οριζόμενα στον Αγορανομικό Κώδικα.
3. Σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναρτάται πινακίδα που αναφέρει με ευμεγέθη γράμματα: «Η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων γίνεται μόνον παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα κ.............(ονοματεπώνυμο)............».

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
α) Το κτίσμα πρέπει να είναι ισόγειο, έκτασης, κατ' ελάχιστον, εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων.
β) Οι χώροι, όπου διατηρούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, το οποίο να καλύπτει όλο το χώρο και να καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος, για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και για την ανανέωση του αέρα της αποθήκης. Το όλο σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτό οι χώροι να διαθέτουν σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμησή τους.
γ) Το κτίσμα πρέπει να διαθέτει επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις πυρασφάλειας.
δ) Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος.
ε) Επιπλέον επιφάνεια αποθήκης είναι δυνατόν να υφίσταται σε ημιυπόγειο ή υπόγειο χώρο, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω β', γ' και δ' προϋποθέσεις.
στ) Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε διακριτό χώρο από τα υπόλοιπα εφόδια, ο οποίος να κλειδώνεται και να μην είναι σε άμεση πρόσβαση με τον αγοραστή των προϊόντων. Στο χώρο αυτό τα γεωργικά φάρμακα ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα.
ζ) Η αποθήκη πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήματος. Σε εμφανές σημείο, πλησίον του κυτίου πρώτων βοηθειών, αναγράφεται η φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-77.93.777».
η) Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο με κατάλληλη σήμανση, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση, από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται:
αα) η εμπορική ονομασία τους,
ββ) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους, και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους.
Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».
Σε περίπτωση που οι συσκευασίες των ακατάλληλων φαρμάκων βρίσκονται στην αρχική, κλειστή και αχρησιμοποίητη συσκευασία τους, όπως για παράδειγμα σε χαρτοκυτίο, στην εξωτερική συσκευασία τους αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ»