| Print |

Περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριοτήτων

Παράταση Ισχύος Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011), που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία, σύμφωνα με την  Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012), του άρθρου 1 του Ν.4014/11, μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος 8γ του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.161486/10-3-2014 (ΑΔΑ: BIK50-06M) εγκύκλιο, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 151417/20-08-2015 (ΑΔΑ: Β8ΗΛ465ΦΘΗ-3ΒΠ) εγκύκλιο και ισχύει, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει στην Διεύθυνση Ανάπτυξης  της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση του φορέα της δραστηριότητας  
  2. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας