| Print |

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).

Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 52424/8501 (Φ.Ε.Κ. 2663/Β'/2011), Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'), Β.Δ. 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α'), Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α')

Περιγραφή
Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών πάσης φύσεως, κατασκευή ραδιοφωνικών δεκτών, συναρμολόγηση τηλεοπτικών δεκτών

Γενικά Δικαιολογητικά
 - Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 - Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου B΄  (Απαραίτητο έγγραφο)
 - Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 - Πρόσφατη φωτογραφία

Προϋποθέσεις
Πολίτης χώρας της Ε.Ε., άνω των 18 ετών, να κατέχει το απαραίτητο δίπλωμα/πτυχίο, να μην έχει καταθέσει αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.

Διαδικασία
Κατάθεση της αναγγελίας ασκήσεως του επαγγέλματος και των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο.
Παραλαβή δικαιολογητικών: Προώθηση της αίτησης και των δικαιολογητικών προς την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και έλεγχος τους.
Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Συναρμόδιες Αρχές: Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων

Σχετικά με τα τέλη χαρτοσήμου
Διαβάστε εδώ