| Print |

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου

 
Χρόνος διεκπεραίωσης: Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως.

Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 52424/8501 (Φ.Ε.Κ. 2663/Β'/2011), Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'), Β.Δ. 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α'), Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α')

Περιγραφή
Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοφωνικών δεκτών και συναφών συσκευών


Γενικά Δικαιολογητικά
 - Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη (Απαραίτητο έγγραφο)
 - Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 - Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
Για τους πτυχιούχους του τμήματος ειδίκευσης «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή κατόχους ισοτίμου τίτλου σπουδών απαιτούνται 200 ημερομίσθια ως βοηθού Ραδιοτεχνίτη. Για τους πτυχιούχους Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων: «Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού», «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων», «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή ισοτίμων πτυχίων με τα ανωτέρω απαιτούνται 400 ημερομίσθια ως βοηθού Ραδιοτεχνίτη.
 - Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/απολυτηρίου/βεβαίωσης σπουδών
 - Πρόσφατη φωτογραφία

Προϋποθέσεις
Πολίτης χώρας της Ε.Ε., άνω των 18 ετών, να κατέχει το απαραίτητο πτυχίο/απολυτήριο/βεβαίωση σπουδών, επιτυχία στις εξετάσεις (όπου απαιτείται), θεωρημένη βεβαίωση προϋπηρεσίας ως βοηθός ραδιοτεχνίτη (όπου απαιτείται), να μην έχει καταθέσει αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.

Διαδικασία
Κατάθεση της αναγγελίας ασκήσεως του επαγγέλματος και των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο.

Βήμα 2: Προώθηση της αίτησης και των δικαιολογητικών προς την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και έλεγχος τους.
Βήμα 3: Για κάποιες κατηγορίες εκπαίδευσης απαιτείται η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα.
Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Συναρμόδιες Αρχές: Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: H οικεία Περιφερειακή Ενότητα 
 
Σχετικά με τα τέλη χαρτοσήμου