| Print |

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85

Η Υπηρεσία αυτή βρίσκεται υπό ένταξη στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω ΚΕΠ


Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας
του ενδιαφερομένου.


Προϋποθέσεις
● Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
● Να έχει τα απαιτούμενα κατά ειδικότητα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών,
προϋπηρεσία) του άρθρου 3 του Ν 1575/85 (ΦΕΚ 207Α) όπως τροποποιήθηκε από το
Ν.3185/03(ΦΕΚ 229 Α'), και όπως αυτά παρακάτω αναφέρονται.
● Να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 (αμετάκλητη καταδίκη για
ανυποταξία και λιποταξία)
● Ως προϋπηρεσία σε όμοια εργασία θεωρείται για την εφαρμογή του Ν. 1575/85και
Ν.3185/03 (ΦΕΚ 229 Α') :
1. Προκειμένου για τους πτυχιούχους και ο χρόνος της πρακτικής άσκησής τους σε αντίστοιχο
συνεργείο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
2. Αυτή που διανύθηκε σε αντίστοιχα συνεργεία.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά
ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ
Αίτηση - δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει καταδικασθεί για ανυποταξία
ή λιποταξία
● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου
● Πιστοποιητικό Εργασίας, σύμφωνα με τις παρ. 3,4,5 & 6 του άρθρου 3 του Ν. 1575/85
(θεωρημένο από τον επόπτη)
● Δελτίο ταυτότητος ή διαβατήριο (επίδειξη)
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 29,50 ευρώ
ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει όλα τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της άδειας
παραμονής στην Ελλάδα
● Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
● Πιστοποιητικό εργασίας (θεωρημένο από τον επόπτη Εργασίας για προϋπηρεσία στην
Ελλάδα). Η προϋπηρεσία στο εξωτερικό απαιτεί πιστοποιητικό εργασίας με επίσημη
μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα και θεώρηση από αρμόδια αρχή Κράτους έκδοσης
(ΕΕ) ή επικύρωση
● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας με
αντίστοιχο Ελληνικό τίτλο
● Παράβολο Δημοασίου ταμείου 29,50 ευρώ


Διαδικασία


Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε..