| Print |

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
Για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο.
(Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*.
3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.
4. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
5. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτηρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012).
6. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.
7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα
8 Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο.και για τον υγειονομικό υπεύθυνο).
9. Διπλότυπο είσπραξης σον ΚΑΕ 64070 38€ (από ΔΟΥ).
 
Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
(Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*.
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. - αρμοδιότητες - ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
* Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

 

Αρμόδια Υπηρεσία:
Π.Ε. Βοιωτίας
Ταχ δ/νση: Φίλωνος 35-39 Διοικητήριο , 32100 Λιβαδειά
Τσιφτσή Ελισσαβετ, Τηλ.: 2261350131, Fax: 22613 50146, email: ltsiftsi@viotia.gr
Π.Ε. Εύβοιας
Ταχ δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93 , 34100 Χαλκίδα Fax: 2221036076
Γκίζα Βιολέτα τηλ.2221353723 email vgkiza@evia.pste.gov.gr
Π.Ε. Ευρυτανίας
Ταχ. δ/νση: Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι Fax: 22373-50791
Σταυρωθέντα Σουλτάνα Τηλέφ:22373-50791, email s.stavrothenta@evr.pste.gov.gr
Λαθύρη Ελένη Τηλέφ:22373-50790, email: e.lathiri@evr.pste.gov.gr
Δρούγου Κων/να Τηλέφ:: 22373-50790, email: k.drougou@evr.pste.gov.gr
Π.Ε. Φωκίδας
Ταχ. δ/νση: Διοικητήριο 33100 Άμφισσα, Fax: 22653 50535
Αθανασοπούλου Σοφία, τηλεφ: 22653 50530 e-mail: s.athanasopoulou@fokida.gr
Μαυρομάτη Ειρήνη, τηλεφ: 22653 50532 e-mail: e.mauromati@fokida.gr
Π.Ε. Φθιώτιδας
Ταχ. Δ/νση: Αινιάνων 2, 35100 Λαμία
Στεργιοπούλου Αικατερίνη, Τηλ. 2231352812, Fax: 2231352818, e-mail: k.stergiopoulou@fthiotida.pste.gov.gr
Ροντογιάννη Σοφία τηλ. 2231352813,e-mail: s.rontogianni@pste.gov.gr