| Print |

Χορήγηση Άδειας & Πινακίδας Κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργου

Δικαιολογητικά:
 
1. Έγκριση τύπου για την κυκλοφορία – χρήση του μηχανήματος στην Ελλάδα    (από ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ Δ/ΝΣΗ Δ13 Τηλ 210.8837520-210.8831417 Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 38)  
2.Υπεύθυνη δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του μηχανήματος πλήρως συμπληρωμένη (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία) .
3.(α) Βεβαίωση της τράπεζας που έκανε τον διακανονισμό της εισαγωγής του μηχανήματος από το εξωτερικό ή τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος από τον εισαγωγέα από το εξωτερικό με την φορτωτική (ή CMR ) όταν το μηχάνημα εισήχθη από χώρα της ΕΟΚ μετά την 1-1-1993. Σε περίπτωση που στο CMR ή στη φορτωτική δεν αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
(β) Πιστοποιητικό τελωνείου στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Αν το μηχάνημα είναι στην Ελλάδα πάνω από 10 χρόνια (με βάση το τιμολόγιο αγοράς) δεν απαιτείται η προσκόμιση χαρτιού εισαγωγής ή τελωνείου.    
4.Τιμολόγιο πώλησης και το δελτίο αποστολής αν το τιμολόγιο δεν είναι θεωρημένο από την εφορία (αν το μηχάνημα είναι μισθωμένο από LEASING και την σύμβαση με το παράρτημά της).          
5.Δήλωση πιστότητας (CE) για την ασφάλεια & το θόρυβο, του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, για όσα Μ.Ε. έχουν κατασκευαστεί μετά την 1η/01/1996           
6.Για Γερανό, Καλαθοφόρο, Αναβατόριο, Γερανό – Εκσκαφέα, Περονοφόρο, Αντλία Σκυροδέματος, Οχήματα Στοιβασίας Εμπορευμάτων και Φορτωτές Ξυλείας, Γερανογέφυρα & Εξέδρα Εργασίας πιστοποιητικό καταλληλότητας από αρμόδιο φορέα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εφόσον το μηχάνημα είναι ηλικίας κάτω από ένα (1) χρόνο, η καταλληλότητά του διασφαλίζεται όταν υπάρχει CE από τον κατασκευαστή του ΜΕ.  
7.Για μηχάνημα κατασκευής από τις 1-1-1999 πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του κινητήρα του ΜΕ από εγκρίνουσα αρχή κράτους μέλους, μετά από δοκιμές για αντιρρυπαντική τεχνολογία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1218 Β (30-11-1998).
8.Τέσσερις (4) φωτογραφίες ολοκλήρου του μηχανήματος ( μία από κάθε πλευρά) & δύο (2) επιπλέον (για τη Δ/ση Δ13 του ΥΠΟΜΕΔΙ),στις οποίες να φαίνεται ο φάρος πάνω στο κουβούκλιο και το τρίγωνο βραδυπορίας τοποθετημενο στο μηχάνημα πίσω. Πίσω από κάθε φωτογραφία γίνεται δήλωση από τον κάτοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι: για   το εικονιζόμενο ΜΕ με αριθμό πλαισίου ………………….………..ζητείται η χορήγηση άδειας   & πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε.
9.Παραστατικό από τη ΔΟΥ του κατοχου,    για τα φορολογικά του στοιχεία Μ.Ε.(ονοματεπώνυμο – επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. δ/νση)      
10.Εάν ο υπογράφων δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας απαιτείται απόφαση εξουσιοδότησης από το Δ.Σ.
11.Έκθεση Aυτοψίας   ΜΕ από την Υπηρεσία   
12. Φάκελο με «αυτιά», χωρίς λάστιχα για τα δικαιολογητικά
13. Eκπροσώπηση σε ισχύ (όταν πρόκειται για εταιρεία)           
14. Διπλότυπα πληρωμής από Δ.Ο.Υ. τελών χρήσης (ανάλογα με την ιπποδύναμη του Μ.Ε.) και τελών ταξινόμησης(150,00 ΕΥΡΩ).       
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:       
  Σας επισημαίνουμε ότι μετά την άπρακτη παρέλευση 2 μηνών από την υποβολή της αίτησής σας στην Υπηρεσία μας, η μη προσκόμιση κάποιου-ων από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά (οι πιθανές ελλείψεις επισημαίνονται κατά την υποβολή της αίτησης) ,συνιστούν λόγο θέσης του σχετικού φακέλου στο αρχείο της Υπηρεσίας μας.
   Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να σας χορηγήσουμε άδεια και πινακίδες εφόσον το επιθυμείτε, θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου τα δικαιολογητικά (πλήρη φάκελο).