| Print |

Μεταβίβαση Άδειας και Πινακίδων Κυκλοφορίας

Δικαιολογητικά:
 
1.Παλαιά άδεια   κυκλοφορίας (πρωτότυπη)   ή   βεβαίωση απώλειας από αστυνομικό τμήμα.
2.Τέλη Χρήσης Μ. Ε.
3.Τέλη Μεταβίβασης (75,00 ΕΥΡΩ) πληρώνονται στην Εφορία με σημείωμα της Υπηρεσίας μας. Τα διπλότυπα κατατίθενται στο φάκελο του Μηχανήματος
4. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του μηχανήματος πλήρως συμπληρωμένη (χορηγείται από την Υπηρεσία)
5. Τιμολόγιο πώλησης του ΜΕ και το δελτίο αποστολής αν το τιμολόγιο δεν είναι θεωρημένο από την εφορία εάν ο πωλητής ασκεί το επιτήδευμα.
   Εάν ο πωλητής δεν ασκεί το επιτήδευμα απαιτούνται:
α) Ιδιωτικό συμφωνητικό, επικυρωμένο με το γνήσιο των υπογραφών, β) Διπλότυπο είσπραξης χαρτοσήμου ή τιμολόγιο αγοράς,     Ή     αντί των παραπάνω Συμβολαιογραφική πράξη
   - Αποδοχή κληρονομιάς όταν πρόκειται για μεταβίβαση από κληρονομιά.
   - Εαν το μηχάνημα είναι μισθωμένο από LEASING και τη σύμβαση με το παράρτημα της.
6. Για Γερανό, Καλαθοφόρο, Αναβατόριο, Γερανό – Εκσκαφέα, Περονοφόρο, Αντλία Σκυροδέματος, Οχήματα Στοιβασίας Εμπορευμάτων & Φορτωτές Ξυλείας, Γερανογέφυρα & Εξέδρα Εργασίας πιστοποιητικό καταλληλότητας από αρμόδιο φορέα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εφόσον το μηχάνημα είναι ηλικίας κάτω από ένα (1) χρόνο, η καταλληλότητά του διασφαλίζεται όταν υπάρχει CE από τον κατασκευαστή του ΜΕ .
7. Tέσσερεις (4) φωτογραφίες ολοκλήρου του μηχανήματος (μία από κάθε πλευρά) & δύο (2) επιπλέον (για τη Δ/νση Δ13 του ΥΠΟΜΕΔΙ) στις οποίες να φαίνεται ο φάρος πάνω στο κουβούκλιο και το τρίγωνο βραδυπορίας τοποθετημένο στο μηχάνημα πίσω. Πίσω από κάθε φωτογραφία γίνεται δήλωση από τον κάτοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι: για το εικονιζόμενο ΜΕ με αριθμό πλαισίου .ζητείται η μεταβίβαση της αδείας & των πινακίδων κυκλοφορίας αυτού.
8.Παραστατικό από τη ΔΟΥ του νέου κατόχου του Μ.Ε. για τα φορολογικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο-Επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. δ/νση).
9.Εάν ο υπογράφων δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας απαιτείται απόφαση εξουσιοδότησης από το Δ.Σ.
10.Έκθεση αυτοψίας   ΜΕ από την Υπηρεσία
11. Φάκελο με «αυτιά», χωρίς λάστιχα για τα δικαιολογητικά.
12. Eκπροσώπηση σε ισχύ (όταν πρόκειται για Εταιρεία) .
13. Υπεύθυνη Δήλωση του παλαιού κατόχου με την οποία δηλώνει ότι: α)Δεν έχω στην κατοχή μου φορτηγό Ι.Χ., η άδεια κυκλοφορίας του οποίου να μου έχει χορηγηθεί για το υπόψη Μ.Ε……………… β) οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών Ι.Χ .έχουν ανακληθεί όπως φαίνεται στα έγγραφα που επισυνάπτω (να διαγράφεται ανάλογα το (α) ή το (β). Η Υπεύθυνη Δήλωση αφορά Μ.Ε. που εκτελούν και έργα εκσκαφής.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σας επισημαίνουμε ότι μετά την άπρακτη παρέλευση 2 μηνών από την υποβολή της αίτησής σας στην Υπηρεσία μας, η μη προσκόμιση κάποιου-ων από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά (οι πιθανές ελλείψεις επισημαίνονται κατά την υποβολή της αίτησης) ,συνιστούν λόγο θέσης του σχετικού φακέλου στο αρχείο της Υπηρεσίας μας.     
Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να σας χορηγήσουμε άδεια και πινακίδες εφόσον το επιθυμείτε, θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου τα δικαιολογητικά (πλήρη φάκελο).