| Print |

Γενικά δικαιολογητικά για χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης

 

  1. Αίτηση χορήγηση άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης. (Έντυπο 10.1.1)

 

      2.Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής για τους ήδη επαγγελματίες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία |ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης:

(α) Η οργανωτική και διοικητική δομή τουαιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών.

(β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεων της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχωρήσεως τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών.

(γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ (πρώην αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών) για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών.

(δ) Προκειμένου για ΕΠΕ, ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (β) αναφερομένων εγγράφων.

Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία:

(α) η οργανωτική και διοικητική δομή τουαιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητα του εντός Ελλάδας.

(β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.

(γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ.και εκπροσώπησης).  

(δ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας.

(ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται.

 

3.       Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο:

(α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, εκδοθέν εντός των προηγουμένων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

(β) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.

Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο:

(α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την| ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολήςαίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.

(γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.

 

4.       Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων για την χορήγηση της άδειας πωλητή με αποθηκευτικούς χώρους (πωλητής χονδρικής – λιανικής), η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 M³ ανά εγκατάσταση:

 

(α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων και σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατ' αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου / ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ.

 

5.      Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.

 

6.    Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων Φ.Ι.Χ. μεταφοράς υγρών καυσίμων, στην οποία επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους (όχι άνω των είκοσι ετών).

 

7.       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.                                                                                   

 

8.       Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.*

 

 

 

Ειδικά δικαιολογητικά για χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης

(πωλητές λιανικής)

[που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους]

 

9.   Σύναψη αποκλειστικής προμήθειας με πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 80 M³ με άδεια λειτουργίας (θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.)

 

 

 

*           Ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών   :

  • στο ποσό των  διακοσίων (200) ευρώ

«Το ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη (40) ευρώ για τη χρήση των ως άνω αδειών θα εισπράττονται από τις, κατά τόπους Δ.Ο.Υ. και θα εμφανίζονται στον  ΚΑΕ 3421 εντός προϋπολογισμού».