| Print |

Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ή Επέκτασης απαλλαγής αρτοποιείων

Δικαιολογητικά

για τη Χορήγηση Βεβαίωσης απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης

(άρθ. 8 παρ. 2 N.3325/2005, N.3526/2007 & άρθ. 19 παρ. 1 Ν. 3982/2011)

(και για την έκδοση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομία)

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΨΗΣΗΣ (bakeoff)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ EΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

 

Χαμηλής Όχλησης

(με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37 KW ή η θερμική τα 70 KW)

(με φυλασσόμενη ποσότητα μικρότερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών & αερίων υπό πίεση μικρότερη των 200 κιλών)

 

1. Αίτηση Βεβαίωσης απαλλαγής άδειας εγκατάστασης (ίδρυσης) ή επέκτασης (Έντυπο 3.1.1)

 

2. .    Γενικά Δικαιολογητικά:

α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα Ι). (Έντυπο A2)

Στο Ερωτηματολόγιο να αναφέρεται :

  • Ο Υπεύθυνος αρτοποιίας της περίπτωσης ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3526/2007.

  • Η κατηγορία και ο τύπος του κλιβάνου.

  • Οι παραγωγικές διαστάσεις του κλιβάνου.

  • Η δυναμικότητα παραγωγής όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. 4730/209 (ΦΕΚ 1519/Β/1.8.2008). 

β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

 

3. Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμε­να):

α1. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διά­γραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή αλλαγής χρήσης της οικοδομικής άδειας.

α2. Σχεδιαγράμματα εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α) (σε τρία αντίγραφα), που θα περιλαμβάνει :                                       (Έντυπο Ε) & (Έντυπο 13.1)

Κατόψεις, Τομές υπό κλίμακα 1:50 ή 1:100, όπου θα φαίνονται τα διαμερίσματα και οι διάφοροι χώροι με τις εσωτερικές διαστάσεις και τις επιφάνειες, που προβλέπονται από το Ν.3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α). Στο σχεδιάγραμμα θα υπάρχει υπόμνημα όπου θα αναγράφονται:

i) Η κατηγορία και ο τύπος του κλιβάνου, οι παραγωγικές του διαστάσεις καθώς και η δυναμικότητα παραγωγής όπως καθορίζονται σύμφωνα με προβλεπόμενα στα άρθρα 2 & 3 της Υ.Α. αριθ. Οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008 (ΦΕΚ 1519/Β).

ii) Τα απαιτούμενα & προβλεπόμενα διαμερίσματα & χώροι σε τετραγωνικά μέτρα καθώς και τα απαιτούμενα & προβλεπόμενα ύψη αυτών.

iii) Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν με την ισχύ τους (κινητήρια & θερμική) σε KW και την καύσιμη ύλη που θα χρησιμοποιείται.

iv) Τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που θα ληφθούν (με τη θέση τους & τα αντίστοιχα χρώματα).

β. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανο­λογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας. (Έντυπο 1.2.3)

γ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α΄4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστα­σης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δρα­στηριότητας.

δ. i) Για την εγκατάσταση νέων κλιβάνων, βεβαίωση του κατασκευαστή του κλιβάνου, στην οποία θα βεβαιώνεται η κατηγορία και ο τύπος του κλιβάνου, οι παραγωγικές του διαστάσεις καθώς και η δυναμικότητα παραγωγής, όπως καθορίζονται σύμφωνα με προβλεπόμενα στα άρθρα 2 & 3 της Υ.Α. αριθ. 4730/209/Φ.17.1/2008 (ΦΕΚ 1519/Β).

ii) Για την εγκατάσταση μεταχειρισμένων κλιβάνων, για τους οποίους δεν είναι εφικτή η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης του κατασκευαστή του κλιβάνου, θα προσκομίζεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 της αιτούσας επιχείρησης. (Έντυπο 3.1.2)

 

4. Παράβολο από ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ :

Αριθμός Λογαριασμού :                                    : 100,00€

(Ο αριθμός λογαριασμού διαφέρει σε κάθε Π.Ε.) (Να ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία)

(Στo παράβολo να αναγράφεται και η επωνυμία του φορέα της εγκατάστασης)