| Print |

Ενημέρωση λειτουργίας απαλλαγής αρτοποιείων (103 Δραστηριοτήτων)

Δικαιολογητικά λειτουργίας

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΨΗΣΗΣ (bakeoff)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ EΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ  του (N.3526/2007)

103 δραστηριοτήτων  (Πίνακας ΣΤ)

του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3982/2011

Χαμηλής Όχλησης

(με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37 KW ή η θερμική τα 70 KW)

(με φυλασσόμενη ποσότητα μικρότερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών & αερίων υπό πίεση μικρότερη των 200 κιλών)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  KAΤAΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑΣ  ΑΡΧΗΣ

α. Αίτηση Ενημέρωση Λειτουργίας (μετά από Βεβαίωση Απαλλαγής) (Έντυπο 3.2.1)

β. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (εις 2-πλούν) (Παράρτημα I)*. (Έντυπο A2)

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή (εφόσον απαιτείται).

δ. Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης, (εφόσον τα διαμερίσματα και οι χώροι ή ο κλίβανος και η δυναμικότητα της εγκατάστασης διαφέρουν σε σχέση με τη μελέτη που εγκρίθηκε με τη Βεβαίωση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης), σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α), που θα περιλαμβάνει :                                  (Έντυπο E) & (Έντυπο 13.1)

Κατόψεις, Τομές υπό κλίμακα 1:50 ή 1:100, όπου θα φαίνονται τα διαμερίσματα και οι διάφοροι χώροι με τις εσωτερικές διαστάσεις και τις επιφάνειες, που προβλέπονται από το Ν.3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α).

Στο σχεδιάγραμμα θα υπάρχει υπόμνημα όπου θα αναγράφονται:

i) Η κατηγορία και ο τύπος του κλιβάνου, οι παραγωγικές του διαστάσεις καθώς και η δυναμικότητα παραγωγής όπως καθορίζονται σύμφωνα με προβλεπόμενα στα άρθρα 2 & 3 της Υ.Α. αριθ. Οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008 (ΦΕΚ 1519/Β).

ii) Τα απαιτούμενα & προβλεπόμενα διαμερίσματα & χώροι σε τετραγωνικά μέτρα καθώς και τα απαιτούμενα & προβλεπόμενα ύψη αυτών.

iii) Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν με την ισχύ τους (κινητήρια & θερμική) σε KW και την καύσιμη ύλη που θα χρησιμοποιείται.

iv) Τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που θα ληφθούν (με τη θέση τους & τα αντίστοιχα χρώματα).

ε. i) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 αποδοχής των καθηκόντων υπεύθυνου αρτοποιίας ή εγκατάστασης περάτωσης έψησης, υπογεγραμμένη αντίστοιχα από τον υπεύθυνο αρτοποιίας ή τον υπεύθυνο της εγκατάστασης περάτωσης έψησης, στην οποία να δηλώνεται η ανάληψη των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.3526/2007 και ότι αναπτύσσουν την εν λόγω δραστηριότητα μόνο στη συγκεκριμένη εγκατάσταση αρτοποιίας ή περάτωσης έψησης. (Έντυπο 3.2.2)

      [Ο υπεύθυνο αρτοποιίας θα πρέπει να έχει τα προσόντα της περίπτωσης ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 & του άρθρου 3 του Ν. 3526/07, όπως αυτά καθορίζονται στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 5 της Υ.Α. αριθ. Οικ. 4730/209/Φ.17.1/3-3-2008 (ΦΕΚ 1519/Β)].

      ii) Σχετικές πράξεις ορισμού υπεύθυνου αρτοποιίας ή εγκατάστασης περάτωσης έψησης, εκ μέρους του αρμόδιου της επιχείρησης ή βεβαιώσεις για τον ορισμό του υπεύθυνου από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. (Έντυπο 3.2.3)

στ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργί­ας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4Α΄) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστα­σης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δρα­στηριότητας.

ζ. i) Για την εγκατάσταση νέων κλιβάνων, βεβαίωση του κατασκευαστή του κλιβάνου, στην οποία θα βεβαιώνεται η κατηγορία και ο τύπος του κλιβάνου, οι παραγωγικές του διαστάσεις καθώς και η δυναμικότητα παραγωγής, όπως καθορίζονται σύμφωνα με προβλεπόμενα στα άρθρα 2 & 3 της Υ.Α. αριθ. 4730/209/Φ.17.1/2008 (ΦΕΚ 1519/Β).

ii) Για την εγκατάσταση μεταχειρισμένων κλιβάνων, για τους οποίους δεν είναι εφικτή η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης του κατασκευαστή του κλιβάνου, θα προσκομίζεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 της αιτούσας επιχείρησης. (Έντυπο 3.1.3)

 

η.  Παράβολo από ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ :

Αριθμός Λογαριασμού :                                    : 100,00€

(Ο αριθμός λογαριασμού διαφέρει σε κάθε Π.Ε.) (Να ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία)

(Στo παράβολo να αναγράφεται και η επωνυμία του φορέα της εγκατάστασης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  ΛΗΨΗΣ  &  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΕ  ΙΣΧΥ

1. Γενικά Δικαιολογητικά:

β. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη) (Παράρτημα IIΙ)*. (Έντυπο B4)

2. Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμε­να):

α. Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρίας, ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006), εφόσον δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβε­στικής Υπηρεσίας. (Έντυπο 1.2.2)

      Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανά­γκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 ΦΕΚ 578Β΄/1991, όπως ισχύει και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β΄/1993) αντίστοιχα.

β. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκ­δοσης νέας. (Έντυπο 1.2.3)

γ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηρι­ότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτίριο.

δ.  Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.

ε. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993) άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

στ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφό­σον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στο Ερωτηματολόγιο και στην Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙΙ) να αναφέρεται και να δηλώνετε αντίστοιχα :

  • Ο Υπεύθυνος αρτοποιίας της περίπτωσης ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3526/2007.

  • Η κατηγορία και ο τύπος του κλιβάνου.

  • Οι παραγωγικές διαστάσεις του κλιβάνου.

  • Η δυναμικότητα παραγωγής όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. 4730/209 (ΦΕΚ 1519/Β/1.8.2008).