Άδεια Κυκλοφορίας Γεωργικού Μηχανήματος Άρση Περιορισμών

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Άδεια κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος.
  3. Αποδεικτικό έγγραφο λήξης περιορισμού.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86.
  5. Παράβολο 15,00 ευρώ έκδοση άδειας κυκλοφορίας (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gre-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση   παράβολου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα - Εξηλεκτρισμός).

Αρμόδια Υπηρεσία:
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν τις άδειες αγροτικών μηχανημάτων και άδειες οδήγησης αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
Π.Ε. Βοιωτίας
Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Θήβα τηλεφ. 22623 52110 & 52139
Π.Ε. Εύβοιας
Χαλκίδα Χαϊνά 93, τηλεφ. 22210 53913 & 53905
Π.Ε. Ευρυτανίας
Καρπενήσι Ζωγράφου 1, τηλεφ. 22370 80257 & 80250
Π.Ε. Φθιώτιδας
Λαμία, Βενιζέλου 1 τηλεφ. 22313 53169 & 53117
Π.Ε. Φωκίδας
Άμφισσα, 1ο χλμ Εθν. Οδού Άμφισσας – Λαμίας, τηλεφ. 22653 50549