| Print |

Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ή Επέκτασης Βιομηχανιών/Βιοτεχνιών

2.1

Δικαιολογητικά

για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης – επέκτασης του Ν.3982/2011

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν - Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ι Ω Ν

(με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που υπερβαίνει τα 37 KW ή η θερμική τα 70 KW)

(με φυλασσόμενη ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών & αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών)
1.α Αίτηση χορήγησης άδειας εγκατάστασης (ίδρυση). (Έντυπο 2.1.1)
1.β Αίτηση χορήγησης άδειας επέκτασης - εκσυγχρονισμού. (Έντυπο 2.1.2)
2. .  Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (εις 2-πλούν) (Παράρτημα Ι). (Έντυπο Α1)
β. i) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. [(Έντυπο Ζ), (Κωδικός ΣΤΑΔΟΚ (Κ.Α.Δ. 2008)),(Πίνακας 4),(Πίνακας 2) ] & (ΠΠΔ-Πίνακας 1)
ii) Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (καθώς και την τελεσιδικία της), με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. 15277/12 (ΦΕΚ 1077/Β/9.4.2012) (όπου αυτή απαιτείται).
iii) Ειδική οικολογική αξιολόγηση, για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν.4014/2011, σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.
γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.
δ. Μελέτη εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α΄), στην περίπτωση κατά την οποία η εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς είναι μεγαλύτερη των 37 KW (κινητήρια) ή των 70 KW (θερμική). (Έντυπο Γ), (Έντυπο Η) & όπου απαιτείται το (Έντυπο 13.1)
3. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμε­να):
α. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διά­γραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.
β. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανο­λογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας. (Έντυπο 1.2.3)
γ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α΄4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστα­σης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δρα­στηριότητας.
δ. Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δρα­στηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVEΖO, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β) κοινή υπουρ­γική απόφαση.
ε. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9) του Ερωτηματολογίου, εφόσον απαιτείται.
4. Παράβολo από ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ :
Αριθμός Λογαριασμού :                                   :                                      (Έντυπο Δ)
(Ο αριθμός λογαριασμού διαφέρει σε κάθε Π.Ε.) (Να ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία)
(Στo παράβολo να αναγράφεται και η επωνυμία του φορέα της εγκατάστασης)